Buygo

Bazar


Podmínky použití

pro přístup a použití internetových stránek www.buygo.cz
(dále jen "Podmínky")

Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetových stránek www.buygo.cz (dále jen „Portál“) je podnikající fyzická osoba - pan Milan Slovák, IČO: 07216432 (dále jen „Provozovatel“). Vlastníkem Portálu je fyzická osoba – pan Jan Bartončík. Za provoz Portálu odpovídá Provozovatel.
 2. Portál je Provozovatelem provozován jakožto agregátor inzerátů na prodej bazarového zboží.
 3. Používání Portálu uživatelem se řídí těmito Podmínkami. Užíváním Portálu uživatel potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a akceptuje je. V případě nesouhlasu s Podmínkami je uživatel povinen Portál nepoužívat.
 4. Provozovatel může znění Podmínek jednostranně měnit. Uživatelé jsou o změnách Podmínek informováni na Portálu či jiným vhodným způsobem.
 5. Podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním na Portálu.

Autorská práva

Obsah Portálu včetně způsobu jeho uspořádání, tj. zejména texty, grafické soubory a design, je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon). Nestanoví-li autorský zákon jinak, je jakékoli užití obsahu Portálu možné pouze na základě předchozí písemně udělené licence ke konkrétnímu způsobu užití obsahu Portálu.

Použití portálu

 1. Přístup a používání Portálu je bezplatné.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za agregované inzeráty, jejich obsah, přesnost, úplnost či pravdivost. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za plnění závazků ze strany osob zveřejňujících jednotlivé inzeráty, ani nenese zodpovědnost za případnou škodu vzniklou uživateli na základě či v souvislosti s plněním vyplývajícím z kteréhokoli agregovaného inzerátu.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu inzerátů zveřejňovaných na Portálu. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost informací zveřejňovaných na Portálu, ani za případné nekalosoutěžní jednání či porušení autorských či osobnostních práv.
 4. Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Portál, ani jeho bezpečnost a nezávadnost. Provozovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání Portálu, včetně případné škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu, počítačovými viry, škody v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům uživatele.
 5. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na Portálu od třetích stran. Kliknutím na některé odkazy může dojít k opuštění Portálu a přístupu na internetové stránky třetích subjektů.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je povinen při užívání Portálu dodržovat právní předpisy, vždy respektovat práva třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zejména nesmí

Ochrana osobních údajů

 1. Při návštěvě Portálu mohou být zpracovávány informace o chování uživatelů, např. které inzeráty uživatel zobrazil. Informace o chování uživatelů na Portálu jsou však z důvodu soukromí uživatelů anonymní.
 2. Provozovatelem mohou být zpracovávány rovněž některé technické a bezpečnostní informace např. IP adresa, časové údaje, cookies (více níže, viz sekce o cookies), informace o internetovém prohlížeči uživatele nebo operačním systému. Uvedené údaje jsou provozovatelem sbírány, aby zabránil zneužití webových stránek (např. přetěžování webovými roboty, apod.)
 3. Jaká jsou práva uživatele v souvislosti s ochranou osobních údajů:

Cookies

 1. Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek. Některé funkce není možné bez cookies využívat.
 2. Provozovatel na Portálu nepoužívá cookies za účelem osobní identifikace uživatelů.
 3. Provozovatel ukládá následující druhy cookies: Technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti stránek. Cookies třetích stran určené pro měření anonymních dat o chování uživatelů a sledování návštěvnosti pomocí Google Analytics za účelem lepšího přizpůsobení stránek pro uživatele.
 4. Nastavení cookies: Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči. Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies. Zablokování souborů cookies bude mít negativní vliv na použitelnost Portálu. Uživatel může svou volbu ohledně nastavení cookies kdykoliv změnit. Uživatel může již uložené soubory cookies vymazat ve svém internetovém prohlížeči. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči lze nalézt na stránkách poskytovatele konkrétního internetového prohlížeče.

Závěrečná ustanovení

Veškeré vztahy vznikající na základě a v souvislosti s užíváním Portálu se řídí právním řádem České republiky, bez ohledu na to, odkud a jakým způsobem je přístup k Portálu proveden.

V Luhačovicích dne 16. 12. 2018